Montemama - Podmienky súťaže Hlasuj za Montemamu a vyhraj!
Prihlásiť Zaregistrovať

Prihlásenie

Login *
Heslo *
Zapamätať

Registrácia

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
Meno *
Login *
Heslo *
Overiť heslo *
Email *
Overiť email *
Captcha *

Podmienky súťaže ,,Hlasuj za Montemamu a vyhraj!"

1. Organizátor
Organizátorom súťaže „Hlasuj za Montemamu a vyhraj!" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť ATEO, s.r.o., so sídlom Kadnárova 72, Bratislava 831 51 , IČO: 44 915 071 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 59921/B (ďalej len „Organizátor").


2. Spôsobilosť
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá ku dňu začiatku súťaže dovŕšila vek 18 rokov, je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony, a ktorá splní podmienky súťaže(ďalej len „účastník“). Každý Účastník sa môže prihlásiť len jedenkrát a vyplniť len jeden formulár. Viacnásobné prihlasovanie sa jednej osoby nie je možné. Za porušenie vyššie uvedených podmienok bude súťažiaci diskvalifikovaný. Účasťou v súťaži Účastník súhlasí s nasledujúcimi Podmienkami súťaže (ďalej len „Podmienky").


3. Priebeh súťaže „Súťaž s MatersGate"

Po vyplnení formulára na stránke www.montemama.sk, (resp. www.montemama.eu) bude súťažiaci presmerovaný na hlasovaciu stránku www.mastergate.com . Tu je potrebné dať hlas prostredníctvom Facebook účtu e-shopu www.montemama.sk. Hlasovať je možné od 21.2.2017 do 15.3.2017. Po ukončení súťaže budú do 3 dní elektronicky vyžrebovaní traja výhercovia. Mená výhercov budú zverejnení na webovej stránke www.montemama.eu aj na FB stránke Montemama. O výhre budú výhercovia informovaní e-mailom a darčekový poukaz bude doručený e-mailom.

4. Ceny v súťaži

Cenu, ktorá je v súťaži, nie je možné vymeniť a nie je možné ani vyplatenie hotovosti v hodnote ceny, resp. výhry.

1. cena: Darčeková poukážka na nákup v e-shope www.montemama.sk hodnote 20 €
2. cena: Darčeková poukážka na nákup v e-shope www.montemama.sk hodnote 10 €
3. cena: Darčeková poukážka na nákup v e-shope www.montemama.sk hodnote 5 €


5. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov

Do Súťaže sa môže zapojiť každý, kto potvrdí, že súhlasí s Podmienkami. S podmienkami súťažiaci súhlasí odoslaním registračného formulára. Udelením súhlasu s Podmienkami súťaže vyjadruje Účastník súhlas s ich obsahom a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora a ani ich blízke osoby. Blízkou osobou sa rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Vyplnením formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov a to v rozsahu meno a priezvisko, e-mail pre účely Súťaže. Pripomienky alebo sťažnosti je potrebné posielať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. ATEO s.r.o. si vyhradzuje právo vylúčiť akéhokoľvek Účastníka, ktorý manipuluje s prihlasovacím formulárom.

6. Odhlásenie

Každý účastník ma právo kedykoľvek zaslaním emailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a zrušiť tak svoju účasť v aktivite.

7. Ochrana osobných údajov

Účastníci súťaže súhlasia s tým, že spoločnosť ATEO s.r.o. bude zhromažďovať údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešný priebeh Súťaže a uchovávať ich po dobu trvania Súťaže. Po ukončení Súťaže nebudú údaje vymazané. Poskytnuté údaje budú môcť byť použité pre túto Súťaž a pre ostatné marketingové aktivity organizátora.

8. Vylúčenie zodpovednosti/zmena podmienok

ATEO s.r.o. si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek zmeniť, či bez náhrady ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, technické problémy). Ak Organizátor zistí, že existuje akékoľvek podozrenie z porušenia podmienok Súťaže Účastníkom, je Organizátor oprávnený bez ďalšieho upozornenia Účastníka vyradiť z hry. Rozhodnutie Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

V Bratislave dňa 21.2.2017

Vyhlasovateľ: ATEO s.r.o.

 

CHCEM SÚŤAŽIŤ