Od slov k vetám – logopedické karty

16.50  s DPH

Nie je na sklade

Doprava zdarma nad 80 €

Unikátny logopedický materiál na tvorbu viet pre deti aj dospelých.

Je určený:

  • na stimuláciu jazykových schopností detí bez jazykových problémov,
  • na terapiu detí s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči,
  • na terapiu detí so špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysortografia),
  • na terapiu dospelých osôb s afáziou alebo kognitívno-komunikačným deficitom.

Odporúčaný vek: 2 – 100 rokov.

Pomôcka nájde svoje využitie v logopedických ambulanciách, poradniach, materských i základných školách. Je vhodná aj na domáci tréning pre rodinných príslušníkov detí a dospelých osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou pod supervíziou logopéda.

Dá sa využiť v základných školách na hodinách slovenského jazyka pri preberaní slovných druhov, vetných členov…, ale aj pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Autorkami tohto originálneho slovenského materiálu sú tri logopedičky, ktoré ho pred vydaním overovali medzi deťmi i dospelými. Obrázky sú stvárnené tak, aby slúžili pre deti rôzneho veku, ale i dospelých. Metodika je vytvorená špecificky pre slovenské jazykové prostredie a všetky ilustrácie sú ručne kreslené výlučne pre potreby tohto materiálu.

Autorky: Mgr. Mária Košútová, Mgr. Ľudmila Mičianová, PhDr. Veronika Šteňová, PhD. Ilustrácie: Ing. Dana Váni

Recenzentky: Mgr. art. Mgr. Martina Zubáková, PhD.; Mgr. Ivica Bauerová, PhD.

Obsah: 45 ilustrovaných laminovaných kariet 14,8 x 10,5 cm, ktoré znázorňujú podmety (subjekty), prísudky (verbum) a predmety (objekty), ktoré sa skladajú do viet. 3 jednofarebné karty (červená, modrá, zelená), ktoré slúžia ako šablóna. Metodika od logopedičiek s konkrétnym návodom v krokoch, ako karty využívať doma, v MŠ, v ZŠ, v ambulancii.

Balené v praktickej plastovej obálke. Vyrobené v SR.

Odporúča Slovenská asociácia logopédov.

Karty sú umývatľné a využijete ich aj pri aktivitách s najmenšími deťmi od 2 rokov, ako aj deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Balené v kartónovej krabici.

Vyrobené v ČR, zdravotne neškodné.