CHYSTÁTE SA ZBAVIŤ PLIENOK TOTO LETO?

Pridajte sa do nášho kurzu a podpornej skupiny na facebooku

Bez plienok a bez stresu so zľavou 40% do 20.6.2024

 

Zásady ochrany osobných údajov

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov na montemama.sk

Spoločnosť ATEO s.r.o. (IČO : 44915071) ako prevádzkovateľ e-shopu montemama.sk sa v súvislosti s osobnými údajmi riadi platným zákonom na ochranu osobných údajov – 18/2018 Z.z. – ZÁKON o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plné znenie zákona : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

O čo vlastne ide?

V prvom rade ide o posilnenie práv návštevníkov a zákazníkov webových stránok ohľadom ich súkromia. Kliknutím na webovú stránku odovzdávate niekoľko údajov priamo i nepriamo. Ak poskytnete vaše údaje v procese objednávky a tie sú neskôr využité na nesúvisiace činnosti, napríklad posielanie rôznych ponúk, ide o porušenie zákona. Vy sa môžete brániť – napr. požiadať o vymazanie údajov. Sprísnili sa pokuty, ktoré možno uložiť za protiprávne konanie.

S týmto sa plne stotožňujeme, nikdy sme našich zákazníkov neotravovali nesúvisiacimi ponukami či nebodaj zneužili inak ich údaje. Práve naopak, my čelíme rôznym spamom, otravným telefonátom, naše emaily sa vyskytujú v rôznych databázach, dostávame nesúvisiace ponuky a podobne.

Spracovanie osobných údajov

Ako pracujeme s osobnými údajmi?

 • ak urobíte objednávku, musíme vaše údaje použiť na vytvorenie faktúry, na vytvorenie prepravného štítku a podobne.
 • ak súhlasíte so zasielaním newslettra, budeme vám ho posielať
 • informujeme vás o spracovaní na štatistické účely

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že ak nám dáte váš osobný údaj na nejaký účel, použijeme ho len na daný účel, prípadne na účel s tým súvisiaci. V žiadnom prípade neposkytneme vaše údaje k zneužitiu či predaju.

Aké sú vaše práva ?

 • Právo na prístup k svojim údajom
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
 • Právo na prenositeľnosť údajov
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Kam putujú vaše osobné údaje ?

 • Do administrácie eshopu www.montemama.sk
 • Do nášho interného účtovného systému Pohoda
 • Google Analytics – pre potreby štatistiky a marketingu
 • Facebook – pre potreby štatistiky a marketingu
 • Heureka.sk – pre potreby štatistiky a prieskumu spokojnosti
 • Acymailing – pre potreby zasielania emailov
 • Slovenská pošta, a.s. – pre potreby dopravy tovaru
 • DEPO SK – pre potreby dopravy tovaru

Samozrejme do daných systémov posielame len nevyhnutné údaje potrebné k daným činnostiam, na ktoré je zákonný dôvod alebo ste boli o spôsobe informovaný alebo dali svoj súhlas.

Každá naša činnosť smeruje k vašej spokojnosti. Nespokojný zákazník nepríde znovu nakúpiť.

Ak môžeme pre vás urobiť viac, kontaktujte nás na info@montemama.sk

Tieto informácie platia od 25.5.2018