Dejové postupnosti – logokarty

17.50  s DPH

Nie je na sklade

Doprava zdarma nad 80 €

ogopedický materiál v podobe obrázkových kariet rozvíja schopnosť detí tvoriť príbehy podľa časovej postupnosti.  Desať 5-sekvenčných obrázkových príbehov nakreslila a metodiku k nim pripravila skúsená klinická logopedička Mgr. Silvia Mináriková

Najvýraznejším medzníkom vo vývine reči predškolákov je objavenie sa tzv. naratívnych (rozprávačských) schopností. Ide o schopnosť rozprávať súvisle k jednej téme. Dieťa rozpráva o tom, čo zažilo v škôlke, v zoo, o tom, ako vyrábalo koláčiky z plastelíny alebo piesku, opíše svoju obľúbenú hračku, prerozpráva príbeh z obľúbenej knižky atď. Takéto detské rozprávanie tvoria aspoň tri za sebou nasledujúce vety (prehovory), ktoré sa viažu k jednej téme.

Rozprávačské (naratívne) schopnosti sú v úzkom vzťahu k písanému jazyku. Deti s dobrými naratívnymi schopnosťami dosahujú lepšie výsledky pri čítaní s porozumením.

Odporúča Slovenská asociácia logopédov.

Autorka a ilustrátorka: Mgr. Silvia Mináriková, logopedička
Recenzentky: PhDr. Daniela Bittera, Mgr. Mária Košútová