DYSháčik – panáčik 1 (čítanie s porozumením)

16.50  s DPH

Nie je na sklade

Doprava zdarma nad 80 €

Edukačná pomôcka podporujúca čítanie s porozumením. OTVORENÉ SLABIKY. 
Ťažkosti pri čítaní nemusia byť neriešiteľným háčikom. Náš DYSháčik prichádza na pomoc predovšetkým deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale nielen im.
Päť druhov hravých aktivít na 64 kartách:

  • motivuje deti k čítaniu,
  • pomôže im zlepšiť techniku čítania,
  • vedie ich k vnímaniu významu slov a viet,
  • podporuje čítanie s porozumením.

Autorka – špeciálna pedagogička PaedDr. Alexandra Bleščáková pripravila na základe svojich dlhoročných skúseností päť typov hravých aktivít s využitím otvorených slabík. Pomôcka ponúka také metodické postupy a didaktické aktivity, ktoré motivujú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ale aj ostatné deti k čítaniu, zlepšujú samotnú techniku čítania, hravou formou vedú deti k vnímaniu významu slov, a tým u nich podporujú čítanie s porozumením. Rozvíja aj: slovnú zásobu, vnímanie významových súvislostí medzi slovami, schopnosť správne sa gramaticky vyjadrovať, fonematické uvedomovanie, grafický i písomný prejav, samostatnú prácu s textom, pozornosť, pamäť i myslenie.

Ilustrované karty sú zamerané na päť okruhov aktivít. Dieťa využíva aj priloženú fixku, karty sú stierateľné:

  1. Označ obrázok, o ktorom sa píše vo vete.
  2. Čo chýba na obrázku? Dokresli to.
  3. Ktoré slovo sa hodí do vety? Označ obrázok a slovo napíš.
  4. Z vety sa stratili medzery. Napíš ju správne.
  5. Prečítaj text. Rozhodni, či sú vety pravdivé.

Autorka: PaedDr. Alexandra Bleščáková, špeciálna pedagogička
Ilustrátorka: Mgr. arch. Elena Rabčanová

Recenzentky: PaedDr. Eva Gelányiová; Mgr. Andrea Mečárová