Objevování dítěte – M. Montessori

19.50  s DPH

Nie je na sklade

Doprava zdarma nad 80 €

Mária Montessori začala svoju pedagogickou dráhu prácou s deťmi, ktoré trpeli mentálnym postihnutím. Docielila toho, že tieto deti zložili skúšku z čítania a písania určenú pre deti bez postihnutia. To ju podnietilo k tomu, aby svoju metódu uplatnila aj vo vzdelávaní zdravých detí. Práve týmto obdobím se zaoberá kniha „Objevování dítěte“, ktorú Mária Montessori napísala na samom začiatku svojej pedagogickej výskumnej činnosti. Systém montessoriovskej pedagogiky je tu predstavený ako výsledok autorkinho hľadania a overovania najvhodnejšieho spôsobu vzdelávania malých detí nielen v školách a predškolských zariadeniach, ale taktiež v rodine, Vychádza z poznávania potrieb malého dieťaťa, učí rozvíjať jeho prirodzené schopnosti a zmyslové vnímanie. Kniha nielen vysvetľuje vedecké základy autorkinho prístupu, ale aj zoznamuje s metódami a nástrojmi, ktoré rozvoj jednotlivých vlôh (ktoré súvisia napríklad s pohybom, vnímaním, písaním, čítaním, rečou, počítaním, kreslením, hudbou či náboženstvom) podporujú a usmerňujú. Vzdelávanie v tomto systéme nie je chápané iba ako príprava na školu, ale príprava pre život.
Mária Montessori (1870–1952) bola všestranná talianska pedagogička, filozofka a a vedkyňa. Je známa predovšetkým svojimi novými pedagogickými metódami. Vyštudovala medicínu, filozofiu a psychológiu, zaoberala se antropológiou, biológiou a pedagogikou. Po celý život neprestávala študovať. V jej práci se vzájomne ovplyvňovala teória a prax. Práca Márie Montessori nie je založená len na teórii. Jej sila spočíva v praktickom uskutočňovaní myšlienok. Prevažnú časť jej prác tvoria výklady pozorovania detí a zdôvodňovania pedagogických experimentov.