Darček – ČAKÁME NA VIANOCE – vianočné a zimné aktivity s deťmi. 70 stranové PDF Vám pribalíme do košíka k objednávkam nad 10€
Mikulášska zľava 20%
Vyskakovací panáčikovia a Píšem a čítam prvé slová

Rýmy s robotom Edkom

17.50  s DPH

Nie je na sklade

Doprava zdarma nad 80 €

Edukačná pomôcka s autokorekciou: rýmy, slabičné reťaze a skryté slová.

Nová edícia SI HLAVIČKA!  Hravý spôsob, ako rozvíjať fonematické uvedomovanie detí.

Schopnosť sluchom vnímať, že slovo sa skladá zo slabík a hlások, je veľmi dôležitá pri neskoršom učení sa čítať a písať. Tento materiál obsahuje karty, pomocou ktorých si dieťa precvičí:

  1. vnímanie rýmov (15 kariet),
  2. tvorbu slabičnej reťaze (15 kariet),
  3. vyhľadávanie ukrytých slov v iných slovách (10 kariet).

Dieťa odpovedá tak, že vloží prštek (alebo ceruzku) do jedného z piatich otvorov pod obrázkami, ktoré predstavujú možné odpovede. Ak odpovedalo správne, bude nad jeho prštekom obrázok usmiatej hlavičky (Si hlavička!). Ide o hru s autokorekciou, a preto sa dá využiť aj pri samostatnej hre. V metodike nájde rodič či pedagóg ďalších 19 námetov na iné hry a aktivity s deťmi, pomocou ktorých rozvíjame ich fonematické uvedomovanie (schopnosť sluchom vnímať štruktúru slov), ako aj jazykové schopnosti.

Hra je určená  deťom od cca 5 rokov, ale i prvákom a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Hra vhodne dopĺňa logopedický pracovný zošit rozvíjajúci fonematické uvedomovanie: ROBOT EDKO 2.

Autorky: PaedDr. Lucia Senajová Dobrodenková, Mgr. art. Mgr. Martina Zubáková, PhD.
Ilustrátorka: Mgr. arch. Elena Rabčanová
Recenzentky: Mgr. Eva Kišová, logopedička; Mgr. Mária Boledovičová, učiteľka v MŠ

Odporúča Slovenská asociácia logopédov.

„Jedným z najvýraznejších prínosov hry je kvalitne spracovaná metodika s mnohými návodmi na hry rozvíjajúce jazykové schopnosti vo všetkých rovinách. Autokorektívne karty odporúčame pre samostatnú, párovú i skupinovú prácu s deťmi predškolského veku od 5 rokov i v prvých ročníkoch základnej školy. Deti práca s kartami baví, je to pre nich detektívna činnosť odmenená smajlíkom pri správnej odpovedi.“ Mgr. Eva Kišová, logopedička, ZŠI pre žiakov s NKS, Jamník, Elokované pracovisko Žilina

„Krásne ilustrovaná kartičková edukačná pomôcka na rozvoj nielen fonematického uvedomovania, ale aj širších jazykových schopností detí predškolského veku. Navyše tvorí dvojicu aj s pracovným zošitom „Robot Edko 2 – Hráme sa so slabikami, slovami a rýmami“, z ktorého pracovné listy môžu slúžiť na overenie v hre získaných kompetencií. Ich kombinácia tvorí vhodný nástroj na rozvoj predčitateľskej gramotnosti detí. Možnosť okamžitej autokorekcie, keď  po vložení prstu do správneho otvoru a po otočení karty pochváli deti smajlík „Si hlavička!“ , je pre ne motivujúce a zároveň podporuje ich samostatnosť. Učiteľka MŠ môže prostredníctvom hrových aktivít s kartami plniť výkonové štandardy zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“  a pripraviť tak deti predškolského veku po jazykovej stránke na náročnejšie prostredie základnej školy.“  Mgr. Mária Boledovičová, učiteľka s SMŠ Krtko, Bratislava

Obsah: metodika s aktivitami, 40 laminovaných kariet A6 s otvormi na určovanie správnej odpovede, balené v škatuľke.

Vyrobené na Slovensku.