Tajný život prírody – spevník + CD

18.00  s DPH

Nie je na sklade

Doprava zdarma nad 80 €

Hudobné hry a piesne pre deti o zvieratách z rôznych ekosystémov

Originálne piesne, hudobné hry a dva muzikály zoznámia deti aj s menej známymi zvieratami v ich prirodzenom prostredí (lužný les, vysokohorské prostredie, zmiešaný les) a pomôžu prebudiť v nich záujem o spoznávanie prírody a jej ochranu.

Konkrétne námety na hlasové rozcvičky, rytmické, inštru­mentálne, vokálne činnosti a hry s hudbou sú zamerané takmer na všetky výkonové štandardy vzdelávacej oblasti hudobná výchova pre deti predškolského veku.

Obsah: Spevník (64 strán A4) + CD s hudobným sprievodom/inštrumentálne skladby

Pripravila učiteľka MŠ, hudobníčka a autorka viacerých úspešných spevníkov (Detské muzikály, V našej škôlke 2): Mgr. Kira Páczerová.

Hudobná redaktorka: Bc. Adriana Pittnerová

Overovanie v praxi: Valéria Polačková – MŠ Dlhé nad Cirochou

Naspievané piesne zo spevníka nájdete na CD: MAJÚ V LESE INTERNET