CHYSTÁTE SA ZBAVIŤ PLIENOK TOTO LETO?

Pridajte sa do nášho kurzu a podpornej skupiny na facebooku

Bez plienok a bez stresu so zľavou 40% do 20.6.2024

 

Pohyblivá abeceda s písanými písmenami – ako na ňu?

Pohyblivá abeceda je výbornou montessori pomôckou, ak už dieťa pozná písmená a vie urobiť analýzu slova na hlásky. Umožňuje deťom používať písmená skôr, než je ich ruka pripravená na písanie a zároveň pomáha rozložiť detské myšlienky do symbolov.

Existuje pohyblivá abeceda s tlačenými písmenami a s písanými písmenami, pričom každá abeceda sa delí na veľké a malé písmená.

Ako začať s písanými písmenami z pohyblivej abecedy?

Na začiatok je vhodné deti zoznámiť s písanými písmenami. Môžu si ich poriadne ohmatať, zistiť aký majú tvar.

Ďalšou možnosťou je vyzvať dieťa, aby k tlačenému písmenu našlo písané písmeno. Písmená sú usporiadané porade a uľahčujú orientáciu. Dieťa vníma rozdiel medzi tlačeným a písaným písmenom.

Postupne môžete prejsť ku skladaniu slov. Stačia jednoduché jednoslabičné slová (lev, lak, pes a iné). Dieťa si osvojuje prepájanie písmen do jedného slova.

Neskôr viete pridať aj zložitejšie viacslabičné slová a diakritické znamienka.

Ak vie dieťa aj písať, následne si môže svoje poskladané slová zapísať na papier.

Na trénovanie písaných písmen môžete použiť rôzne predlohy. Dieťa obkresľuje písmeno. Pre lepší efekt môže písmeno obkresliť viacerými farebnými ceruzkami.

Aké výhody poskytuje písaná abeceda?

Deti sa najčastejšie stretávajú s tlačenými písmenami, ktoré vidia napísané v knihách, v časopisoch, v obchodoch, na rôznych informačných tabuliach v exteriéri a ďalších miestach. Dalo by sa povedať, že sú pre deti ľahšie uchopiteľné.
Čo deťom poskytuje písaná abeceda je zhrnuté v nasledujúcich bodoch.

Plynulosť

Na rozdiel od tlačeného písma, písané písmo je plynulé, písmená majú výraznejšie tvary, sú spojené do jedného slova, čo uľahčuje učenie a zvyšuje efektivitu a kreativitu.

Sústredenosť

Pri písaní písaných písmen sú deti schopné spomaliť a sústrediť sa na presnosť, čo im umožňuje premýšľať o tom, čo sa snažia povedať, namiesto opisovania písmena za písmenom.

Jemné motorické zručnosti

Dieťa pri písaní písaných písmen trénuje a zlepšuje jemnú motoriku využiteľnú aj v iných oblastiach.

Špeciálne potreby

Deťom so špeciálnymi potrebami môže byť písané písmo ľahšie uchopiteľné. Tlačené písmená b a d sú ľahko zameniteľné a deti s poruchami čítania či dyslexiou majú v dôsledku toho ľahšie čítanie písaných písmen.

Individulalita

Aj napriek svetovej digitalizácií sa v niektorých situáciách používa vlastnoručný podpis, ktorý pozostáva z písaných písmen. Zároveň je prejavom individuality a osobnosti.

M. Montessori verila, že krása a pôvab sú dôležitou súčasťou procesu učenia. Krásu videla vo veciach okolo seba, v pripravenom prostredí, kde majú deti možnosť veľa pracovať s rukami. Pomocou aktivít sa ruky pripravujú na písanie. Písanie rukou môžeme chápať aj ako umeleckú formu sebavyjadrenia a naučiť deti písané písmo je spôsob ako krásu v učení podporiť.

Lucia Kocianová

Podobné články