Prečo sú Montessori pomôcky iné

Ten, kto sa aspoň trochu zaujíma o Montessori pedagogiku, isto pozná niektoré Montessori pomôcky. Dokonca by na prvý pohľad vedel povedať, ktoré pomôcky by sme mohli nazvať Montessori a ktoré nie. V povedomí ľudí sa zakorenilo, že Montessori pomôcky sú celé z dreva, vyzerajú jednoducho a nehýria farbami.

 vyr 364motoricka duhaMaria Montessori kládla veľký dôraz na to, s čím sa deti budú „hrať“ a pomôcky starostlivo navrhovala. Pri ich tvorbe využila jednak skúsenosti Itarda a Seguina a aj svoje vlastné skúsenosti z výskumnej činnosti. Skúmala reakcie detí na rôzne predmety, spôsob ako sa používajú a ako často. Tiež si všímala pokroky, ktoré vďaka nim deti dosahujú. Tvrdila, že najlepšou hračkou pre dieťa je práve tá, ktorú si samé vyberie.

Veľký dôraz kládla práve na pomôcky zmyslového vnímania – senzorické pomôcky. Možno sa pýtate, prečo práve na tie? „Precvičovanie a zdokonaľovanie zmyslov očividne vedie k prehlbovaniu zmyslového vnímania a vytvára pevné základy pre intelektuálny rast. Intelekt sa formuje na základe konkrétnych predstáv, pomocou kontaktu s prostredím a podrobným skúmaním tohto prostredia. Bez toho by abstraktnému mysleniu chýbala inšpirácia a presnosť.“

Každá zmyslová pomôcka má svoju špecifickú vlastnosť. Je to napr. sada zvončekov, ktoré reprezentujú zvuk alebo farebné doštičky zamerané na farbu. Napríklad všetky zvončeky v sade sú úplne rovnaké, odlišujú sa iba jednou vlastnosťou – tónom. Pokiaľ chceme pripraviť pomôcky na rozlišovanie farieb, musia byť z rovnakého materiálu, mať rovnakú veľkosť a rozmery, ale musia mať viditeľne odlišnú farbu. Psychologické štúdie totiž dokázali, že pokiaľ chceme zdôrazniť jednu vlastnosť, musíme vyzdvihnúť tú, na ktorú sa sústredíme. Vnímanie ostatných tým potlačíme do úzadia.

Toto je jedna z vlastností zmyslových (senzorických) Montessori pomôcok. K nej možno pridať veľa ďalších, ktoré sa však nevzťahujú iba na senzorické
pomôcky, ale aj na celkové prostredie obklopujúce dieťa. Tými vlastnosťami sú:

1. KONTROLA CHYBY
Každá pomôcka by mala mať v sebe zabudovaný mechanizmus kontroly chyby. Je to mechanizmus, ktorý dieťa sám opraví, resp. mu ukáže, že niečo urobilo nesprávne. Čo uľahčuje prácu nám rodičom. Dieťa tak musí pouvažovať, kde sa stala chyba a tiež sa učí opravovať svoje chyby. Je to pre dieťa dôležitá škola kritického myslenia.

2. ESTETIKA
Prostredie aj predmety by mali byť oku lahodiace, príťažlivé. Tak ako kvety na lúke vábia motýle, tak by mali byť lákavé pre deti predmety a prostredie. „Zaobchádzaj so mou opatrne“ hovorí lesknúca sa plocha stolíka, „nenechaj nás zaháľať“ hovoria metličky s kvetinovým vzorom na rukoväti, „ponor sem svoje ručičky“ hovoria vyčistené umývadlá s malými mydielkami a kefkami na ruky…

3. ČINORODOSŤ
Ďalšou typickou vlastnosťou zmyslových pomôcok je, že podnecujú k činnosti. Nestačí, aby boli nápadné, ale aby vzbudili skutočný záujem a boli vhodné pre motoriku dieťaťa. Pestré hračky, vydávajúce zvuky dieťa síce upútajú, ale záujem dieťaťa o takúto hračku nepotrvá dlho. Kľúčové je, aby pri nej zotrvalo a vracalo sa ku nej znovu a znovu.

4. LIMITY, HRANICE
Rodičia si často mylne myslia, že čím viac hračiek deťom dáme, tým si skôr nájdu predmet záujmu a budú vedieť viac. V skutočnosti nadbytok hračiek môže spôsobiť presný opak. Dieťa si z toľkého množstva nebude vedieť vybrať a spôsobí to v jeho mysli ešte väčší chaos. Učebné pomôcky by naopak mali vniesť do detskej mysle usporiadanosť, prehľadnosť a poriadok do chaosu v jeho mysli, ktorý práve spôsobuje nadbytok podnetov v jeho prostredí. Preto by množstvo hračiek malo byť obmedzené.

Teraz už určite budete dôkladnejšie zvažovať kúpu hračiek. Keď toto viete, ktoré hračky si pre svoje dieťa vyberiete? My odporúčame tie z Montemamy 🙂

Zdroj: M. Montessori – Objevování dítěte s.66-70

autor: Lenka Záhradníková

 

Súvisiace produkty

Podobné články