Tvorivá činnosť ako nástroj sebavyjadrenia dieťaťa

Každý človek má v sebe zabudovanú spontánnu potrebu po sebavyjadrení, teda potrebu po vyjadrení vlastnej osobnosti, pocitov či názorov. Túto oblasť je potrebné napĺňať a rozvíjať už i v prvých rokoch života, v období, kedy sa utvára osobnosť dieťaťa v jej základoch. Výborným nástrojom pre dieťa na podporu sebavyjadrenia sú rôzne tvorivé aktivity. V tomto článku sa budeme venovať kreatívnym činnostiam pre deti vo veku od 18 mesiacov do 3 rokov. Predstavíme si odporúčania, ako tieto aktivity realizovať i konkrétne tipy na pomôcky na tvorenie vhodné pre tento vek.

Odporúčania pre kreatívne aktivity s dieťaťom

  • Najdôležitejšie je ukázať dieťaťu systém – t. j. začiatok, stred a koniec činnosti. Týmto spôsobom odovzdáme dieťaťu „kľúč“ k činnosti.
  • Limitujeme počet pomôcok – pre začiatok stačí pri kreslení jedna – dve pastelky, pri maľovaní jedna farba a pod. Zbytočné množstvo predmetov by totiž bránilo k pochopeniu toho, čo sa ide robiť. Možnosti výberu medzi niekoľkými farbami dáme dieťaťu neskôr – keď už bude aktivitu dobre zvládať.
  • Pomôcky prispôsobujeme malým rúčkam a motorickým schopnostiam dieťaťa.

  • Keď nám prinesie dieťa výtvor ukázať, snažíme sa vyhnúť hodnoteniu, vychvaľovaniu, aké je to krásne. Tvorenie dieťaťa vychádza totiž z jeho vnútornej potreby po sebavyjadrení, nie z potreby získať pochvalu. V takejto situácií môžeme oceniť prácu dieťaťa, okomentovať to, čo na výtvore vidíme – aké farby, tvary…

  • Pri aktivitách, kde sa dá ľahko zašpiniť (napr. maľovanie) používame zásterku. Tiež máme pripravenú handričku/hubku na utretie stolíka.

                         

  • Deťom ukazujeme aj ako sa o potreby na tvorenie treba po ukončení aktivity postarať – napr. pri maľovaní vyliať vodu do umývadla, umyť štetec a pod.

Pre lepšiu predstavu ponúkame tipy na konkrétne činnosti.

MAĽOVANIE
Pripravíme si na stolík potrebné pomôcky na aktivitu: zásterku, umývateľnú podložku, veľký výkres, štetec, farbu, pohárik s vodou a handričku na umývanie.
Zoberieme do ruky štetec. Ukážeme dieťaťu systém práce: štetec dáme do vody – do farby – na papier.
Môžeme dieťaťu ukázať ako namaľovať štetcom čiaru, bodku, ako vyfarbiť plochu. Potom už necháme tvorenie na dieťa .
Na záver spoločne vylejeme vodu, umyjeme štetec i pohár na vodu.
Aby sme zabránili presakovaniu papiera, je dobré zvoliť tenší štetec a hrubší papier.
Pre najmenšie deti sú vhodné i tupovacie – penové štetce.

KRESLENIE

Na kreslenie budeme potrebovať papier a 1 – 2 pastelky.

Dieťaťu ukážeme ako pastelku chytiť do ruky, nakreslíme čiaru,  bodky a ponúkneme pastelku i jemu, aby si to vyskúšalo.

Je dobré zabezpečiť dieťaťu veľké plochy papiera – vo vodorovnej i zvislej polohe. Výbornou voľbou je mať doma k dispozícii rolku bieleho baliaceho papiera, ktorý si v potrebnej dĺžke vždy odstrihneme.

Na prvé kreslenie je vhodné zvoliť pastelky v tvare „kamienkov“, ktoré dokáže detská rúčka dobre uchopiť. Neskôr môžeme siahnuť po trojhranných pastelkách, ktoré podporujú pinzetový úchop.

                               

PEČIATKOVANIE

Pripravíme si papier, vankúšik s atramentom a pečiatky.

Zoberieme si do ruky pečiatku, ukážeme dieťaťu systém práce: do atramentu – na papier. Môžeme zopakovať postup 2-krát. Potom ponúkneme pečiatku dieťaťu.

Volíme pečiatky, ktoré sa dieťaťu dobre uchopujú. Motív pečiatok môžeme vybrať podľa záujmu dieťaťa alebo prispôsobiť ročnému obdobiu a pod.

Vankúšik s atramentom vyberáme ideálne taký, ktorý neobsahuje toxické látky a ktorý sa z rúk ľahko umýva.

                                        

Doma môžeme mať takto pripravené pre dieťa 2 alebo 3 aktivity. Okrem maľovania a kreslenia môžeme pre deti pripraviť lepenie s nálepkami alebo lepidlom, strihanie, modelovanie alebo vyrážanie s vyrážadlami.

Prajeme Vám veselé chvíle pri tvorení!

Monika Gašparíková

Podobné články