Zľava 11% na MINIATÚRY a

ŽIVOTNÉ CYKLY

zľavový kód CYKLY11 platí do stredy 22.5.2024

Montessori cesta k viere – Katechézy Dobrého Pastiera

Sprevádzanie detí životom a (znovu)objavovanie sveta spoločne s nimi podľa princípov Márie Montessori ma fascinuje už niekoľko rokov. Pomocou týchto aktivít sme objavovali písmenká, čísla, ale aj prírodu a jej krásy. Mala som však pocit, že mi v tom puzzle jeden dielik chýba. Sme veriaca rodina a k viere sa snažíme viesť aj deti, a tak sme hľadali spôsob ako. Našli sme ho v Katechézach Dobrého pastiera.

Uvedomila som si, že nemusím byť mamou, ktorá všetko vie. Deťom stačí, že som s nimi a som tu pre nich, keď objavujú svet či skúšajú nové veci, potrebujú vysvetlenie, či radu alebo jednoducho len inšpiráciu. Neraz práve vďaka tomu, že už nemusím byť tou, ktorá všetko vie, mám možnosť žasnúť nad ich vnímaním sveta. To mi dáva pocit slobody.

Položila som si otázky:

Keď sú deti už od najútlejšieho veku schopné objavovať svet a učiť sa mu rozumieť sprevádzané láskavou prítomnosťou rodiča, nie sú o to viac schopné objavovať v sebe aj Boha?

Dokážu hľadať svoju vlastnú cestu životom, vlastné miesto vo svete?

Potrebujú k tomu učiteľa, ktorý im všetko vysvetlí?

A je vôbec dobré, aby im niekto všetko vysvetlil a odovzdával im vieru obmedzenú vlastným chápaním?

Náboženstvo   Náboženstvo   Náboženstvo


Unikátny spôsob i priestor

Keď sme objavili Katechézy Dobrého Pastiera (KDP), uvedomila som si, že to je ten chýbajúci dielik puzzle. Oni sú totiž spôsobom, ako deťom umožniť objavovať Boha bez toho, aby sme ich obmedzovali našimi predstavami a chápaním.

Vo svete  KDP pomáhajú rásť vo viere deťom (aj sprevádzajúcim rodičom či katechétom) už celé desaťročia. Pre dieťa je zážitkom už samotné prostredie, kde sa odohrávajú. Sú to tzv. átriá. Átrium je špecifický priestor, niečo medzi kostolom a učebňou. Dieťa tu má priestor objavovať rôzne predmety a aspekty súvisiace s Bohom, slávením svätej omše a učí sa tu mať v úcte Sväté Písmo. Pri KDP sa nepoužívajú detské Biblie, či iné detské knižky, ale vybrané state zo skutočného Svätého Písma. Dieťa má umožnené rozjímať, žasnúť nad biblickými udalosťami a predovšetkým vnímať lásku Boha, lásku úplne osobnú.

 

Náboženstvo   Náboženstvo   Náboženstvo


Ako sa to všetko deje?

Vychádzajúc z princípov Márie Montessori, všetko je prispôsobené deťom: oltár v detskej veľkosti a taktiež aj predmety ako kalich, či obetná miska. Deti si môžu zobrať tieto predmety do rúk, uložiť ich na oltár a učiť sa chápať ich význam. Postupne sa zoznamujú s gestami svätej omše, spoznávajú význam jednotlivých liturgických období a farieb. Popri tom si všetko môžu vyskúšať vlastnými rúčkami.

Pracuje sa na koberčekoch známych z montessori vzdelávania. Každé dieťa tak má svoj osobný priestor, kde si môže doslova hmatateľne prežiť význam konkrétnej udalosti či predmetu. Biblické udalosti a podobenstvá sú deťom prezentované pomocou originálneho textu zo Svätého Písma a figúrok.

V átriu sa každý týždeň prezentuje jedna téma. Keďže deti v rôznom veku majú rôzne potreby, témy sa im prispôsobujú, pričom átriá sú rozdelené podľa montessori do vekových skupín 3-6 r., 6-9 r. a 9-12 r. V každej z nich sa prezentuje iný súbor tém, resp. iným spôsobom, nadväzujúcim na to, čo už deti vedia.

Pomôcky, ktoré deťom už boli prezentované, sa im nechávajú k dispozícii, takže keď má dieťa potrebu si niektorú udalosť prežiť znovu, má možnosť si konkrétnu pomôcku zobrať na svoj koberček a zaoberať sa ňou tak dlho, ako potrebuje. Átriá sú rozdelené do kútikov (oltár a svätá omša, modlitebný kútik, udalosti zo Svätého Písma, podobenstvá…).

Náboženstvo   Náboženstvo    Náboženstvo


U nás zatiaľ štyri

Na Slovensku átriá začali vznikať len nedávno, zatiaľ sú štyri: v Dolnom Kubíne, Ivanke pri Dunaji, Nitre a Michalovej. Zároveň začali prebiehať kurzy pre záujemcov o KDP (vhodné tak pre katechétov ako aj pre rodičov, či členov rôznych spoločenstiev veriacich). Tak isto, ako sa dajú iné montessori aktivity robiť doma, sú v domácom prostredí možné aj katechézy. Mnohé pomôcky si môžete vyrobiť svojpomocne, respektíve dohotoviť z polotovarov. Odporúča sa, aby sa na výrobe pomôcok potrebných k prezentácii čiastočne podieľal aj katechét či rodič, aby si takto tému, ktorú chce prezentovať deťom, aj on sám najskôr prežil a prešla mu nielen rukami, ale hlavne srdcom.


Výnimočné chvíle

Čo mňa osobne oslovilo je to, že sa pri KDP deťom udalosti nevysvetľujú, „len“ sa im prezentujú tak, ako sú pôvodne zachytené vo Svätom Písme a pomocou figúrok. Potom sa deťom necháva priestor na ich prežitie vo vlastnom vnútri. My zatiaľ robíme KDP doma a je to pre nás mimoriadne hodnotne strávený čas. Už samotná príprava pomôcok, textov, figúrok je pre mňa momentom stíšenia. Čas, kedy deťom prezentujem tému a spoločne nad ňou žasneme a rozjímame je pre nás všetkých rozhodne jeden z najkrajších okamihov týždňa.

Napísala: Zuzana Nováková