Ako deťom predstaviť Betlehem…

Vo veriacich rodinách je to ľahké, ak celá rodina žije adventom, navštevuje spolu s deťmi sväté omše a súčasťou dennej rutiny je spoločná motlitba. Deti tak absorbujúcou mysľou všetko vstrebávajú a rozprávanie o biblických postavách je úplne prirodzené.

No čo robiť v rodinách, kde to majú inak? Kde rodičia nie sú aktívne veriaci alebo sú ateisti, ale deťom chcú vianočný zázrak dopriať? Mať základné informácie o náboženstvách sú súčasťou všeobecného rozhľadu a súčasťou našej kultúry. A je dobré, ak sa s ním deti v primeranej forme stretnú.

Napíšem Vám príbeh, ktorý rozprávam deťom ja. Je jednoduchý a interaktívny. Pridávam aj otázky, ktoré deťom kladiem, pretože chcem, aby rozumeli tomu, čo im hovorím. A to si overím, keď budú príbeh vytvárať spolu so mnou.

Pri príbehu si pomáham miniatúrami z tuby Betlehem a je len na Vás, či ho dieťaťu predstavíte v jeden deň, alebo si postavičky budete pridávať postupne. Pri deťoch do 4 rokov odporúčam postupné pridávanie a pri každom pridaní zopakovanie toho, čo už v Betleheme máme.

Na začiatok budeme potrebovať maštaľ, v ktorej sa celý príbeh odohráva. Môže to byť upravená akákoľvek krabica alebo nakreslené pozadie umiestnené na stôl. Povieme deťom, že toto je maštaľ, kde sa bude náš príbeh odohrávať. Je dobré od detí zistiť, či vedia, čo to tá maštaľ vlastne je. Že je to miesto, kde spia zvieratá ako kravičky, ovečky, somárikovia… A že táto naša maštaľ sa nachádzala v meste Betlehem. A preto ju budeme volať Betlehem.

Ako prvú predstavujem deťom matku, Máriu.
Každý z nás má mamičku. Ja som vaša mamička a moja mamička je Vaša babka (ak príbeh hovorím vlastným deťom). Pred tým, ako sme prišli na tento svet, tak sme boli u svojej mamičky v brušku. Táto mamička na svoje dieťatko ešte čaká a hľadá miesto, kde by sa mohlo narodiť. Viete, kto bude to bábätko? Tento príbeh sa odohral veľmi, veľmi dávno. A na dieťatko, ktoré sa má narodiť čaká celý svet. A jeho mamička sa volá Mária.

Mária sa vybrala do mesta Betlehem, kde chcela svoje bábätko porodiť. No v žiadnom dome sa pre ňu nenašlo miesto. A bábätko sa už pýtalo na svet. Rýchlo si našla teplé miestečko v maštali.

V maštali však nebola sama. Boli tam zvieratká. Aké zvieratká by tam mohli byť? (ak dieťa povie zvieratko, ktoré je v tube, vkladáme ho do Betlehema). A viete kto sa o zvieratká stará?

Mária do Betlehema neprišla sama, sprevádzal ju jej manžel, Jozef. Jozef pracoval ako tesár. Viete čo robí tesár? Aké nástroje môže používať? Myslíte si, že je to ťažká práca? Prečo?

Na Vianoce sa narodilo bábätko, Ježiško. Ježiško priniesol na svet lásku a dobro. Hovorí sa, že keď sa narodil, na nebi sa objavila žiarivá hviezda (možno nalepiť kométu na betlehem). A túto novinu, že sa Ježiško narodil oznamoval pastierom anjel. A tak sa pastieri vybrali k maštali privítať malého Ježiška, ktorý ich čakal v jasličkách zavinutý v látke.

O narodení Ježiška sa dozvedeli aj traja králi – Gašpar, Melichar a Baltazár. A priniesli mu tri vzácne a veľmi drahé dary – zlato, kadidlo a myrhu. Takéto dary sa dávali kráľom. Zlato bolo a stále je veľmi vzácne a o kadidle a myrhe sa hovorí, že dokážu liečiť. (Ak máte esenciálne oleje, je dobré ich dať deťom ovoňať a do rúk dať niečo zlaté).

Tak a sme na konci nášho vianočného príbehu.

Ak máte menšie deti, môžete si príbeh ešte viac zjednodušiť, ak staršie, tak rozvinúť.

A ešte zopár básni a piesní, čo sa môžete s deťmi naučiť.

Milan Rúfus: Vianočná koleda – pri vyložení Ježiška
V mestečku Betléme,
v jasličkách na slame,
leží to dieťatko,
na ktoré čakáme.
Anjelik bez krídel,
Boží i človečí.
Nikto ho nevidel,
každý ho dosvedčí,
darček mu nesiem tam.
A ja mu do diaľky
namiesto hrkálky
srdiečko posielam.

Jak si krásne, Jezuliatko – pieseň pre pastierov
1.
Jak si krásne, Jezuliatko,
vprostred biedy úbožiatko.
Pred tebou padáme,
dary ti skladáme.

2.
Ja ti nesiem dve kozičky,
by ti zohriali nožičky.
Ja zas mliečka málo,
by sa líčko smialo.

3.
Ja ti nesiem veselého,
baránka zo stáda svojho.
S ním sa môžeš hrávať,
veselo zabávať.

4.
A my biedny, čo ti dáme,
darovať ti nič nemáme.
My ti tu zahráme,
pieseň zaspievame.

Povedzte nám pastuškovia – k anjelovi, ktorý ohlasuje narodenie Ježiška
Povedzte nám pastuškovia, čo ste videli,
keď ste sa tak o polnoci všetci rozbehli.
Videli dieťatko, krásne pacholiatko,
narodené v Betleheme.
Ktože vám čo o dieťati tomto povedal.
Ja by som bol s vami ta šiel, keby som bol znal.
Anjeli spievali, nám oznamovali,
že sa Kristus narodil.
Anjeli spievali, nám oznamovali,
že sa Kristus narodil.

O tom ako sa na troch kráľov vinšuje
1.
Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám,
či ste starí, lebo deti, nezáleží nám.
Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme,
čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme.

2.
Narodil sa chlapček malý, posiela nás k vám,
aby ste mu niečo dali, zaniesť mu to mám.
Chlebík, ten už nechce brať, bo ho nakŕmila mať,
radšej toliar lebo dukát ráčte mu poslať.

3.
Prosím pekne, odbavte nás, nieto času stáť,
veď nám treba do Betléma ísť ho kolísať.
On je veľmi bohatý, všetko štedro odplatí,
uložte si k nemu poklad, tam sa nestratí.

 

Podobné články