10% ZĽAVA NA VŠETKY MINIATÚRY
PRI OBJEDNANÍ ZADAJTE
KÓD: MINI10

Má váš prváčik problémy s čítaním? Trénujte viac svalovú pamäť!

Ak má váš školáčik napriek veľkej snahe starosti s čítaním, pletú sa mu písmenká, alebo je pri učení nesústredený, nezúfajte! Čítanie a písanie robí žiakom starosti čoraz častejšie. Ak mu chcete pri školských povinnostiach pomôcť bez toho, aby ste ho odradili a znechutili, hľadajte spoločne cesty, ako u školáka namiesto drilovania zapojiť zmyslové vnímanie. Jedným zo spôsobov je rozvíjať svalovú pamäť.

 

Napriek tomu, že u nás sa o svalovej pamäti hovorí zatiaľ len málo, jej vplyv na učenie je skutočne významný. Svalová pamäť v skutočnosti so svalmi priamo nesúvisí. Ide o typ procedurálnej pamäte, ktorej centrum sa nachádza v mozgu. Je to oblasť, ktorá nám pomocou pravidelného opakovania umožňuje zapamätať si určitý pohyb. Čím väčšie množstvo opakovaných pohybov vykonáme, tým menšie sústredenie a námahu si naša myseľ vyžaduje. Tréning svalovej pamäte patrí medzi základné princípy montessori pedagogiky.

 

Hudba, šport aj učenie

Svalová pamäť sa najvýraznejšie prejavuje v hudbe. Neustálym opakovaním sústavy tónov si ruka aj sluch vytrénujú dokonalé spojenie, takže po dostatočnom množstve opakovaní už nacvičenú melódiu hráme popamäti. S tým súvisí aj samotný tréning prstokladu. Čím viac skladieb sa učíme, tým nám zvládanie každej ďalšej skladby ide rýchlejšie. Postupne sa bez väčších problémov vyvarujeme chýb a samotné hranie zvládneme bez námahy a s radosťou.

 

Rovnako funguje svalová pamäť aj v športe. Ten, kto sa raz naučí bicyklovať či lyžovať, to už nikdy nezabudne. Dokonca aj po dlhšej prestávke stačí krátke pripomenutie a pamäťové spojenie sa obnoví. To isté platí aj v osvojovaní iných športov či nácviku pohybov, napríklad baletných krokov. Viete, že svalová pamäť má svoje miesto aj medzi profíkmi na skladanie Rubikovej kocky?

 

A ako ju možno využiť pri učení? Deti sú veľmi citlivé na multisenzorické vnímanie. To znamená, že čím viac zmyslov pri učení zapájajú, tým lepšie a rýchlejšie sa učia. Ak pri čítaní deti zapoja nielen zrak, ale aj sluch a hmat, budú sa učiť oveľa rýchlejšie. Pravidlo „lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“ u malých školákov teda neplatí. Pri čítaní teda dieťa povzbudzujte, aby čítalo nahlas, a zároveň využilo jemnú motoriku prstov. Pri čítaní jednotlivých písmen, ale aj dvojhlások môže obkresľovať tvar písmen prstami na dosku stolu, alebo písať písmeno na papier.

 

Svalová pamäť má široké využitie

Takýto postup ide spočiatku pomaly a vyžaduje si značnú dávku trpezlivosti u rodičov, ale najmä u detí. Avšak pravidelným tréningom sa zlepší schopnosť čítať, a zároveň zaznamenáte lepšiu výslovnosť a pokroky v písaní.

 

Dôvodom je práve trénovanie svalovej pamäti, ktorá zapájaním prstov umožňuje využívať viac než len zrakový vnem. Dieťa si natrénuje čítanie tak, ako si natrénuje aj bicyklovanie či hádzanie loptou. Pri čítaní jednotlivých písmen sa zároveň zapojí aj svalová pamäť, ktorá vyvolá spomienku na napísané písmeno.

 

Pri trénovaní učenia za pomoci svalovej pamäte nezabudnite na pravidelnosť. 15 minút každý deň prospeje zlepšeniu čítania viac než niekoľkohodinové drilovanie v nedeľu večer. Vytrvalosť a pravidelnosť sa vám vrátia v podobe plynulej a čistej výslovnosti.

 

Pri učení môžete využiť aj šikovnú pomôcku: pohyblivú abecedu s veľkými aj malými písmenami a s diakritickými znamienkami, ktorú váš prváčik využije aj ako pomôcky pri písaní alebo na jednoduchú hru so slovami, ktorú nájdete v našom e-shope.

 

 

 

Takýto spôsob učenia môžete využiť aj pri učení zemepisu. Namiesto nezáživného ťukania po mape, keď školáčik vyhľadáva jednotlivé štáty na mape, ho naučte, aby tvar štátu zakaždým obkreslil. Myseľ si tak bude spájať názov krajiny s opakovaným pohybom, a dieťa už nie je odkázané len na hľadanie záchytných bodov na mape ako najbližšia rieka alebo hlavné mesto.

 

Školákovi môžete učenie uľahčiť aj drobnými pomôckami. Vystrihnite tvary písmen a čísel z tvrdého papiera a používajte ich pri spoločnom opakovaní. Prechádzaním prstami po obrázku si dieťa opakovane trénuje svalovú pamäť a ak pri spoločnom učení zachováme pokoj a nadhľad, dokážeme mu aj náročné etapy učenia premeniť na hru. A práve hrou sa školáci učia najrýchlejšie.

 

Autorka: Marcela Beňová

Podobné články