Ako pracovať s perlovými schodami

Montessori perlové schody sú matematickou pomôckou, ktorú môžete vyskúšať so svojím dieťaťom už okolo 2 rokov. Perlové schody sú vlastne korálky v počte 1-9 rôznych farieb navlečené na drôtiku. Zoradením od najmenšieho po najväčší nám vytvoria akoby schody. Sú typické svojou farebnosťou.

[block id=“galeria-perlove-schody-1″]

Maria Montessori zvolila pre perlové schody  konkrétne farby: 1-červená, 2-zelená, 3- ružová, 4-žltá, 5-bledomodrá, 6-atramentová modrá, 7-biela, 8-hnedá, 9-tmavomodrá. Nedočítala som sa, prečo M. Montessori vybrala práve tieto farby, ale ako vám je iste známe, ona nič nenechala na náhodu.

Deti vo veku okolo 2 rokov bývajú fascinované malými predmetmi, a preto to môže byť vhodný čas na zoznámenie sa s touto pomôckou. Netreba očakávať, že sa dieťa hneď naučí počty, ale môže to byť prvý krok na vzbudenie záujmu o čísla.
Začať môžete jednoduchým zoraďovaním korálok od najväčšieho po najmenšie. Nachystajte dieťaťu pracovnú podložku alebo pracovný koberec a rozmiestnite voľne korálkových hadíkov.

Väčšie deti budú možno už schopné zarovnať korálky na jednu stranu. Vtedy sa dá pekne vnímať, že každý ďalší hadík má o jednu korálku navyše.

Pokračovať môžete napríklad klasickou priraďovačkou. Určite ste doma už priraďovali napríklad zvieratká k obrázkom a toto je niečo podobné.

Predlohu si stiahnete tu: http://www.imagineourlife.com/printables/BeadStair-control.pdf
Môžete doma priraďovať aj na klasické nomenklatúrne kartičky http://www.makingmontessoriours.com/2013/10/montessori-math-hanging-bead-stair.html    (nenašla som zatiaľ stiahnuteľné predlohy, tak toto je len na ilustráciu. Možeš si prípadne vyrobiť svoje a mať to ako svoj materiál na stiahnutie)
Ďalšie variácie na priraďovanie  sú tu: http://thehelpfulgarden.blogspot.sk/2011/12/colored-bead-stair-extension-exercise.html
Ako ste si isto všimli, pri týchto priraďovačkách už prišlo dieťa do kontaktu aj s číslicami. Podvedome tu vlastne dieťa priraďuje správne množstvo k číslu. Vďaka farebnosti korálok si dieťa môže ľahšie zapamätať, ktorý hadík patrí ku ktorému čislu. Zo začiatku bude zrejme aj priraďovať farbu k číslam, ale časom sa to preklopí a začne si spájať číslicu s počtom korálok na hadíkovi.

Práca so stojanom

[block id=“galeria-perlove-schody-2″]

Na ďalšiu prácu s perlovými schodami je veľmi vhodným doplnkom stojan. Sú na ňom háčiky na zavesenie jednotlivých perlových hadíkov. Pre deti je zavesovanie okrem iného výborným tréningom jemnej motoriky a koncentrácie.

Na druhej strane poriadkumilovná duša dieťaťa láka mať všetky korálky na svojom mieste. Takže je predpoklad, že ich budete mať vždy upratané 😉 Keď ich dieťa všetky zavesí, nedá mu to a bude dotykom zas a znova skúmať, ako sa na háčikoch hadíky hojdajú.

Tu sa stávajú perlové schody so stojanom sčasti aj zmyslovou pomôckou. To je pravý zmysel Montessori pomôcok. Dieťa je k nim priťahované zvedavosťou a má chuť na jednej strane stále objavovať niečo nové a na strane druhej opakovať danú činnosť, až kým sa nenasýti.
Pokiaľ dieťa ešte nevie priradiť množstvo k číslam, môže ich vešať postupne na háčiky tak, že ich dieťaťu dopredu nachystáte do trojuholníkovej šablóny na stojane. Takže bude brať korálky z trojuholníka postupne zhora nadol.

 

Doštičky s číslami

[block id=“galeria-perlove-schody-3″]

Okrem háčikov na zavesenie sú súčasťou stojanu aj doštičky s čislami. A to dostička s číslami od 1 do 9 v celku a aj jednotlivo.

Opäť sa dá s nimi pracovať na priraďovacom princípe. Ale tiež poslužia dieťaťu na kontrolu, keď sa už samé bude snažiť usporiadať čisla do poradia.

Jednotlivé doštičky s čislami sa dajú použiť na priraďovanie korálok k číslam. To už budete zrejme pracovať so staršími deťmi.

Začať môžete tak, že usporiadate na pracovnú podložku korálky do tvaru trojuholníka. Tento trojuholník už bude deťom známy z predchádzajúcich aktivít. Zároveň nachystáte na podložku drevené doštičky s číslami, ktoré budú v miske zoradené od čísla 1 navrchu po číslo 9 naspodu.

Budete postupne brať korálky z trojuholníka a priraďovať k nim dostičky s číslami. Je vhodné, aby ste vždy, keď vezmete korálky do ruky, povedali: „Toto je jedna.“ A korálky prstami spočítate: „Jedna.“ Potom vyberiete dostičku s číslom 1 a tiež ju pomenujete: „Toto je jedna.“ A položíte ju k prvej korálke. Rovnako postupujete pri ďalších číslach. Pre lepšie pochopenie uvediem ešte príklad na čísle 2. Vezmete do ruky hadíka s dvoma korálkami a poviete: „Toto je dva.“ Korálky spočítate: „Jeden, dva.“

Vyberiete doštičku s čislom 2: „Toto je dva.“ Položíte ju k druhým korálkam.

Takto spárujete všetky korálky s číslami.

Keď toto dieťa zvládne, môžete mu to trošku sťažiť. Stačí, že v úvode perlové schody neusporiadate do trojuholníka, ale necháte ich voľne rozhádzané na podložke. Čísla necháte v nádobe zoradené od 1 do 9…

…alebo ich zoradíte dolu na podložku do poradia.

Ďalšou variáciou môže byť nasledovné rozloženie.

Takto si môžete vytvárať ďalšie aktivity s perlovými schodami. Stačí nasledovať svoje dieťa. Môžete mu spojiť napríklad perlové schody s vyfarbovaním.
http://www.imagineourlife.com/printables/BeadStair-colorsheet.pdf
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Color-Bead-stair-worksheet-1737702

Odporúčame používať túto pomôcku deťom do 3 rokov pod dohľadom dospelej osoby z dôvodu obsahu malých častí.

autor: Lenka Záhradníková

Podobné články