Poďte sa s nami učiť písmenká

Kedy je vhodne začať s písmenami?

Nie, nepoviem vám presný vek. Sledujte záujem dieťaťa. Najjednoduchšie sa dieťa učí vtedy, keď ho to aktuálne zaujíma. Neporovnávajte dieťa so susedovým, ani s nikým iným. Niektoré deti prejavia záujem o abecedu keď majú rok a pol, niektoré deti to nezaujíma ani tesne pred nástupom do prvej triedy. Je však veľmi fajn, keď dieťa pred nástupom do školy ovláda aspoň veľkú tlačenú abecedu. Ak máte teda doma predškoláka, poďte mu ukázať, ako sa hravo naučiť abecedu.


Ako začneme?

Prvé základné pravidlo, keď deťom začneme prezentovať abecedu je, že písmená nepomenúvame bé, cé, dé, ale poviem: toto je B, toto je C, toto je D. A to je prvý krok. Písmená dieťaťu pomenúvam ja. Obklopte ho abecedou. Zaveste si v izbe plagát s písmenami. Vyložte do poličky aktivity, s ktorými môže dieťa písmená spoznávať rôznymi spôsobmi.

Môžu to byť napríklad:

Pečiatky s písmenami – na papier napíšeme veľké tlačené písmená a dieťa priraďuje pečiatky. Neskôr, keď už prechádzame na malé tlačené písmená, priraďujeme veľké písmeno k malému.

Každé písmeno si takto jednoducho poskladáme.

Šmirgľové písmená – čím viac zmyslov zapojíme, tým lepšie si vie dieťa daný tvar zapamätať. Ak dieťa prejaví záujem aj o písanie, dajte mu dané písmeno najskôr prejsť prstami (ukazovák a prostredník). Sú veľmi vhodné aj pre staršie deti, ktoré majú problém so zapamätaním si tvarov písmen.

Druhým stupňom pri poznávaní písmen je, že chceme od dieťaťa, aby nám dané písmeno ukázalo. V tejto fáze môžete opäť využiť vyššie spomínané aktivity alebo pridať/zameniť za:

Puzzle abeceda

Vykrajovačky na plastelínu

Navliekanie gorálkov s písmenami – môžete dieťaťu hovoriť, ktoré písmená má dávať za sebou, aby si napríklad napísal svoje meno a pod. A popri tom budete trénovať trpezlivosť a jemnú motoriku.

Keď má dieťa dostatočne zvládnutú predošlú fázu, prechádzame k tomu, že sa ho pýtame aké je toto písmeno. My sme si na túto fázu zaobstarali pohyblivú abecedu.

Dieťa sa väčšinou súčasne začne zaujímať aj o to, ako sa dané písmená píšu. Na to, aby zvládlo napísať nejaké slovo, potrebuje analyzovať slovo na hlásky. Naopak, pri čítaní potrebuje syntetizovať hlásky do slov. Opäť to nefunguje tak, že ja poviem dieťaťu slovo a ono mi ho bude vedieť vyhláskovať. Ako prvú sa učíme hlásku na začiatku slova, potom na konci slova a až ako posledné tie v strede.

Písmená rozložte na koberec a priraďujte rôzne predmety v izbe. Môžete to urobiť aj naopak, vyberte rôzne predmety a priraďujte prvé písmeno. Rozprávajte sa o tom, ktoré písmeno sa vyskytuje najčastejšie, ktoré máte len raz, máte všetky písmená, a pod. Vyskúšajte, či dokážete nájsť v byte predmety na všetky písmená abecedy. Ak má dieťa zvladnutú prvú hlásku, môžeme túto aktivitu robiť aj na poslednú hlásku v slove. Nájdite slová, kde sa jedno končí na rovnakú hlásku ako sa druhé začína. Ak máte doma predškoláka a písmena ho vôbec nezaujímajú, skúste ísť cez aktivity, ktoré sú mu blízke. V tomto prípade sa zamerajte na témy, ktoré aktuálne rieši, napríklad autá, zvieratá a pod.

Ukážem Vám pár aktivít, ako sa s ňou môžete hrať:

Schovať písmenká do krabičky alebo vrecúška a po jednom ich vyťahovať, pomenovať a uložiť na správne miesto.

Hádanky – podaj mi písmeno, na ktoré sa začína zviera, ktoré chodí veľmi pomaly a má pancier. Využite tému, o ktorú sa dieťa práve zaujíma.

Tajničky – pre trénovanie hlások v strede slova si na koberec najskôr vyskladáme nejaké slovo. Potom tvoríme ďalšie slová tak, aby dané písmeno bolo v strede.

Hrajte sa rôzne s písmenami. Ukazujte si, ako sa môže zmeniť slovo, keď sa vymení len jedno písmeno. Učte sa hrou. Čítajte si vonku značky áut. Hľadajte, či na vašom parkovisku parkujú aj nejaké autá z iných miest. Akú majú značku? Skúste si ju potom doma vyskladať z písmen.

Skladajte si jednoduché slová, najskôr jednoslabičné. Deti si veľmi radi skladajú mená jednotlivých členov rodiny alebo veci, o ktoré sa zaujímajú.

V prípade, že máte doma už školáka, ktorý má ťažkosti so zapamätaním tvarov písaných písmen, pohyblivá abeceda sa dá kúpiť aj s veľkými a malými písanými písmenami. Nechajte ich písmená poriadne ohmatať a poobzerať z každej strany. Dajte im ich na miesto, kde budú mať k nim voľný prístup. Ak má dieťa ťažkosti s pozornosťou, využívajte najmä aktivity, kde zapájate aj pohyb. Poprípade úlohy častejšie zamieňajte.

Tieto aktivity sú vhodné pre rôzne vekové kategórie detí, prispôsobte ich aktuálnemu záujmu.

Mgr. Katarína Herbríková

Nájdte ma na instagrame ako spec.ped

Podobné články