5 krokov k úspešnému čítaniu

Pozná celú abecedu, ale čítať nevie…

Je to úplne normálne a bežné. Naučiť sa písmenká a naučiť sa čítať je niečo úplne iné. Dokonca naučiť sa písať je pre deti niečo iné ako čítať. Podľa Montessori predchádza čítaniu písanie. No dnes sa zameriame práve na prvých čitateľov.


 

1. Jednoduché slová – veľké tlačené písmená

Ak už Vaše dieťa začalo spájať písmenká a snaží sa čítať, môžete mu ponúknuť čítať prvé jednoduché podstatné mená. Výber slov je veľmi dôležitý. Deti majú v tomto štádiu problém prečítať spoluhláskové skupiny. Čiže bez problémov prečítajú slovo LEV, kde sa striedajú spoluhlásky a samohlásky, no potrápi ich slovo VLK.

Je preto naozaj dôležité, aké slová vyberiete, aby si deti nezažili hneď na začiatku neúspech. Odporúčam začať s 3-5 slovami a nápovednými obrázkami alebo malými predmetmi. Keď si dieťa slovo na lístočku prečíta, je vhodné, ak si jeho význam nájde (na obrázku alebo predmet). 30 takýchto slov sme pre Vás vybrali do kartičiek Píšem prvé slová, ktoré viete použiť aj na prvé čítanie.

Na foto Maťko číta slová napísané veľkými tlačenými písmenami a prikladá ich k veľkým kartám. Po priradení všetkých nápisov si správnosť overí otočením kariet.

 

2. Jednoduché slová – malé tlačené písmená

Postupne, ako sa dieťa stretáva s malými tlačenými písmenami a už ich pozná všetky, môžete skúšať k slovám priraďovať tie. Ako kontrola Vám poslúži zadná strana kartičiek. Alebo môžete prejsť aj malé kartičky a priraďovať ich k obrázkom. Taktiež môžete pridávať množstvo slov. No stále je vhodné ostať pri jednoduchých slovách. Ak je potrebné overenie správnosti môžeme použiť veľké karty.

 

3. Veľa si spolu čítajte

Teda vy veľa čítajte deťom. To, čo zaujíma deti. Či už pôjde o „okienkové“ knižky, knižky s pokusmi či príbehmi. Ukážte deťom, že myšlienky skryté v knihách je nádherné oživovať. A čítajte si pred deťmi aj vy. Nájdite si svoju chvíľku pre seba na dobrú knihu tak, aby to deti videli. Deti zrkadlia prostredie v ktorom žijú. Ak nevidia čítať nás, ťažko od nich možno očakávať, že bdú čítať oni.

Z knižiek pre malé deti (do 5 rokov) odporúčame knižky príbehové, zo života detí alebo zvieratiek. No postavy by nemali byť rozprávkové. Vnímanie rozprávkových bytostí je vhodné pre deti, ktorým sa rozvíja kritické myslenie (okolo 6. roka).

Z encyklopédií odporúčame „okienkové“ – skrývajú tajomstvo. Tém je veľa, od používania nočníka, cez vlaky až po evolúciu. Stačí si vybrať to, čo Vaše dieťa zaujíma.

 

4. 3-zložkové karty

Základný montessori materiál na čítanie sú 3-zložkové karty. Sú to kartičky ktoré sa skladajú z obrázka a napísaného slova. Jedna sada kartičiek je prestrihnutá (obrázok a text je rozdelený na 2 kartičky) druhá sada je kartička s obrázkom a textom. S kartičkami sa pracuje tak, že dieťatko si rozloží kartičky, na ktorých je len obrázok. Kartičky, na ktorých je napísané slovo, má dieťatko na kôpke a po jednom si ich číta a po prečítaní ich prikladá k obrázku. Nakoniec si dieťatko svoju zloženú kartičku porovná s tou celou. Kartičky odporúčame deťom pripravovať na tácke na 3-zložkové karty.

Maťko si ku kartičkám rád prikladá aj miniatúrky. Manipulácia s predmetmi u detí len zvyšuje záujem a radosť zo spoznávania sveta písaných slov.

 

5. Čítanie vhodných kníh

Keď už dieťa dokáže čítať akékoľvek podstatné mená, postupne dozrie na prvé knižky. Knižky by mali byť pútavo písané, s dávkou detského humoru a krásnymi ilustráciami. A zároveň by mali mať málo textu. Ak je textu na strane veľa, deti to odrádza. Taktiež by knižka nemala byť veľmi hrubá. Na začiatok úplne stačí milé príbehové leporelo. Maťka veľmi zaujali príbehy od Kataríny Macurovej. Spĺňajú úplne všetko. Aj keď je začínajúci čitateľ, knižku prečíta jedným dychom. Veľmi ho zaujal príbeh o priateľstve Lily a Momo alebo Ako macík učil Eda lietať

Keď si Maťko knižku dočíta, snažíme sa pár vetami zhrnúť, o čom príbeh bol. Tieto vety si zapíše a nakreslí obrázok, ktorý si vlepí do zošitka. Až mi je ľúto, že ja takýto čitateľský denník z detstva nemám.

 

Marcela Gregorovičová

letkorka

a prvák Maťko

Podobné články