Andrea Murániová: Deti veľmi baví prepájať pohyb a manipuláciu s pomôckami

Ako sa dá využiť Montessori pedagogika v pohybových aktivitách? Aké sú najčastejšie chyby mamičiek pri manipulácii so svojimi deťmi? O svojich skúsenostiach z kurzov a cvičení s deťmi nám porozprávala Andrea Murániová, ktorá vedie Akadémiu pohybu a tanca v Malackách.

 

 

Prvé roky dieťa vstrebáva všetko, čo okolo seba vidí – učí sa vzorcom správania. Možno povedať, že sa dieťa tak isto naučí aj pohybovým vzorcom, ktoré mu v dospelosti „našepkajú“, ako pristupovať k svojmu telu? 

Dieťa je jedna veľká špongia, ktorá do seba vstrebáva vzorce správania, plus všetko pozitívne aj negatívne zo svojho okolia, resp. najbližšej rodiny, komunity či prostredia, v ktorom sa pohybuje. Už od narodenia je dôležité, ako s ním matka manipuluje, ako ho nosí, zdvíha či pokladá. Stáva sa to základom pre ďalší rozvoj jeho motoriky, rast svalstva, posilnenie hemisfér či to, ako bude odvíjať chodidlo od podlahy a držať telo.

Toto všetko má za následok aj to, ako sa bude dieťaťu ďalej dariť v škole (pri písaní, čítaní, počítaní), taktiež, či sa bude rado venovať ďalším pohybovým aktivitám popri škole, či si vytvorí návyk pre pravidelné športovanie.

 

Robíte viacero pohybových kurzov, dokonca cvičíte už so 4- či 5-mesačnými bábätkami. S akými pomôckami pracujete?

Každý trimester vypisujem nové ucelené kurzy pre detičky od 4 mesiacov do 3 rokov, v ktorých sa mamičky naučia, ako správne manipulovať s dieťaťom, učia sa stimulácie do ďalšieho vývinu. Pracujem na základe vlastnej vyvinutej metodiky založenej na rozvoji psychomotoriky, ktorá má v sebe zahrnuté všetky atribúty dôležité pre rozvoj osobnosti dieťaťa. Pri bábätkách sa používajú jednoduché základné pomôcky na rozvoj zrakového vnímania či manipulácie (dvojitý disk, rolnička na rúčke, senzorická loptička, ale aj overbal, fitlopta, šatka a iné).

 

Na fotke Andrea Murániová pri cvičení s maličkými deťmi.
 

 

Princípy Montessori pedagogiky zaraďujete do mnohých aktivít na kurzoch. Skúste opísať zopár z nich.

Všetky moje kurzy sú šité na mieru detičkám podľa veku. Ako som spomínala, mám vlastnú vyvinutú metodiku pre rozvoj psychomotoriky dieťaťa. Montessori pedagogiku (ako aj iné pedagogické smery) som prednášala aj na VŠ, preto je nevyhnutnou súčasťou aj mojej praxe na kurzoch. Pri rozvoji telesnej schémy, hrubej motoriky, rovnováhy, rytmiky prichádza na rad aj jemná motorika, teda práca rúk ako nástroja ducha. V praxi to znamená, že ide o vkladanie, navliekanie, triedenie rôznych pripravených pomôcok, s ktorými sa deti bežne stretávajú v praktickom živote, vidia ich v prírode, ako aj vo svojom okolí. Môžu tak popri manipulácii vnímať aj ich tvar, farbu, veľkosť, hmotnosť či materiál.

 

Mária Montessori tvrdila, že sa najlepšie učíme vtedy, keď zapojíme čo najviac zmyslov. Prepájate to takto aj vy?  

Toto je doslova moja doména. Motivujem a učím deti prepájať naraz napríklad pohyb a manipuláciu s pomôckou. Deti to veľmi baví a popri zábave sa veľa naučia. V každej pohybovej či tanečnej aktivite využívam okrem pohybu a spevu aj rôzne pomôcky (predmety dennej potreby), elementárne hudobné nástroje či športové náčinie. Aj jedinú pomôcku viem použiť na sto spôsobov, čo deti inšpiruje a s radosťou a nadšením s ňou opakovane pracujú.

 

Príkladom peknej aktivity je, že si deti samy vytvárajú rytmus búchaním na fľaše naplnené ryžou. Je možné, že si deti takýmito zážitkami zamilujú hudbu viac a budú mať lepší hudobný sluch?

Ideálne je, ak mamička rozpráva dieťaťu básničky, riekanky a spieva mu od narodenia. Vo výskumoch je dokázané, že dieťa si tak skôr osvojí hovorenú reč a vyvinie sa mu aj v dostatočnej miere hudobný sluch. Nemusia to byť len fľaše naplnené ryžou, stačia aj obyčajné varešky, dva oriešky či kamienky, sklenený pohár a lyžička.

 

S akými chybami, čo sa týka manipulácie detí alebo rozvoja motoriky, sa často stretávate?

Musím povedať, že z hľadiska manipulácie sa stretávam denne s množstvom chýb, ktoré „napáchajú“ mamičky na svojich ratolestiach. Je toho veľmi veľa – najčastejšie a najvážnejšie sú :

  • zlá a rýchla manipulácia s dieťatkom od narodenia, zdvíhanie a pokladanie na podložku,
  • dlhé trávenie času v polohovateľných lehátkach,
  • predčasné dávanie do sedu, keď na to ešte nie je svalstvo pripravené,
  • dávanie do chodítok,
  • vodenie za ruku pri predpoklade, že už chce dieťa chodiť (aj keď nespravilo samostatne žiaden krok),
  • ťahanie za ruku pri prekonávaní vyšších prekážok atď.

 

Čo radíte mamičkám, ktoré majú záujem o využívanie Montessori v domácom prostredí?

Montessori dnes zaznamenáva boom. No nie všetko, čo má značku Montesssori, vychádza z pôvodnej idey jej zakladateľky. Dnes už vychádza množstvo odborných publikácií, v ktorých sa dá jednoducho zorientovať. Moja rada je v prvom rade, ak ešte neviem nič o Montessori pedagogike a princípe, treba si aspoň prečítať princípy Montessori pedagogiky, následne si vybrať vhodný „Montessori“ kurz, ktorý vedie erudovaná lektorka s vlastnou praxou. Potom na tomto základe vytvoriť dieťaťu pripravené prostredie, denne ho zapájať do aktivít praktického života, rozprávať sa s ním a spolupracovať na rôznych každodenných aktivitách. Nutné je pozorovať dieťa a vystihnúť jeho senzitívne obdobia pre zaradenie rôznych aktivít.

Ďakujeme za rozhovor. 🙂

 

PaedDr. Andrea Murániová, PhD.

Vedie množstvo kurzov s vlastnou metodikou cvičení a aktivít zameraných pre batoľatá od 4 mesiacov na správnu manipuláciu, polohovanie, stimuláciu vývinu. V náväznosti pre chodiace deti do 3 rokov vedie kurzy koordinácie, obratnosti, šikovnosti, zručnosti, rytmiky. Od 3 do 10 rokov sú  to ďalšie špecializované kurzy pohybovo-tanečno-hudobnej výchovy a vzdelávania vo vlastnej Akadémii pohybu a tanca Saltatrix v Malackách. Je absolventkou aj rôznych certifikovaných kurzov v zahraničí a pracuje s rôznymi technikami.

 

Spracovala: Petra Ort

 

Podobné články